Připravujeme realizaci dostavby nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce je jednou z těch nejlepších zdravotnických zařízení v Praze, která poskytuje dospělým i dětem specializovanou diagnostickou a léčebnou péči. Nemocnice je mimo jiné i vzdělávacím zařízením určeným Ministerstvem Zdravotnictví ČR a jednotlivá zdravotnická pracoviště jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult.

Vzhledem k rozsáhlému počtu pacientů a stále se rozšiřujícím oddělením je nutné nemocnici Na Bulovce rozšířit a postupně modernizovat. Plánuje se proto realizace dostavby nemocnice, na které se bude podílet i naše společnost GreenWood, která dodá a namontuje ty nejlepší okna, která pacientům prosvětlí pokoje, aby se jim lépe uzdravovalo.

Jsme potěšeni, že se můžeme podílet na dostavbě nemocnice zejména proto, že víme, že slunce a hodně světla má ozdravný účinek a my bychom ho rádi dopřáli co nejvíce pacientům, lékařům i návštěvníkům nemocnice.

Na dostavbu se tedy připravujeme plnými silami, abychom vše stihli v termínu.